Hyväntekeväisyys

Amman hyväntekeväisyys

Amman käynnistämien hyväntekeväisyyshankkeiden määrä ja laajuus ovat ainutlaatuisia. Hänen avustustyönsä eri puolilla maailmaa kattaa tänä päivänä hankkeita mm. terveyden, koulutuksen, asumisen, naisten voimaannuttamisen, vanhustenhoidon, ympäristön ja katastrofiavun aloilla. Nämä kaikki tunnetaan yhteisellä nimellä Embracing the World (Syleillen maailmaa).   

Amma huolehtii kymmenistä miljoonista köyhistä ja kodittomista paitsi Intiassa myös esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Haitissa. Amman rakennuttamissa sairaaloissa Intiassa on tähän mennessä hoidettu lähes viisi miljoonaa potilasta, joista noin kaksi miljoonaa täysin ilmaiseksi. Tee lahjoitus Amman hyväntekeväisyystyöhön!

Amma huolehtii miljoonista avuntarvitsijoista

Katastrofiapu

98 prosenttia luonnonkatastrofien uhreista elää kehitysmaissa.

Vuodesta 2001 lähtien Embracing the World on reagoinut nopeasti luonnonkatastrofeihin. Parhaiten se tunnetaan tsunamin jälkeisestä avustustyöstään, johon käytettiin 40 miljoonaa euroa. ETW-vapaaehtoiset ovat olleet tapahtumien keskipisteessä useissa kuluvan vuosikymmenen tuhoisissa luonnonkatastrofeissa kuten Gujaratin vuoden 2001 maanjäristyksessä ja vuoden 2008 Biharin tulvissa, jotka jättivät kodittomiksi miljoonia ihmisiä.

Syleillen maailmaa™ keskittyy sekä nopeaan reagoimiseen että laajaan, pitkäaikaiseen ennalleenpalauttamiseen. Se on saanut maineen järjestönä, joka tulee ensimmäisenä paikalle ja lähtee viimeisenä – kauan sen jälkeen kun tapaus on hävinnyt julkisuuden valokeilasta.

Terveydenhoito

Yksi kuudesta kehitysmaiden lapsesta kuolee ennen viidettä syntymäpäiväänsä.

Embracing the World uskoo, että jokainen ansaitsee pääsyn erinomaiseen lääketieteelliseen hoitoon maksukyvystä riippumatta. Vuodesta 1998 Embracing the Worldin terveydenhoitopalvelut ovat tarjonneet yli 60 miljoonan dollarin arvosta ilmaista terveydenhoitoa Intiassa. Yli kaksi miljoonaa potilasta on saanut hoitoa täysin maksutta. Amman rakennuttama 1500-paikkaisen AIMS-erikoissairaala Keralan Kochissa tunnetaan yhtenä Etelä-Aasian johtavista sairaaloista.

WHO:n mukaan enemmistö kymmenestä tärkeimmästä kuolemaan johtavasta sairaudesta Intiassa on sekä hoidettavissa että ennaltaehkäistävissä. Puute ei olekaan kyvyssämme hoitaa, parantaa ja ehkäistä, vaan halukkuudessamme tehdä niin.

Koulutus

Yksi neljästä kouluikäisestä intialaislapsesta ei käy koulua.

Yleinen koulutustason nostaminen on osoittautunut tehokkaimmaksi keinoksi laajalle levinneen köyhyyden poistamiseksi. Se on todettu myös yksilötasolla kestävimmäksi ratkaisuksi köyhyyden ongelmaan.

Vuonna 2007 Embracing the World aloitti hankkeen jakaakseen 100 000 stipendiä lapsille, jotka asuvat äärimmäisen köyhissä maalaisyhteisöissä. Monet stipendin saavista lapsista ovat menettäneet vanhempansa ahdinkoon ajautuneiden maanviljelijöiden itsemurha-aallon uhrina.

Lapset eivät ole ainoita, jotka hyötyvät koulutuksesta: kun lapset saavat työkaluja parempaan elämään, se tuo toivoa koko perheelle. 

Ruokaa ja sosiaalista apua

Yli 840 miljoonaa ihmistä maailmassa kärsii aliravitsemuksesta.

Amman perustama Ambracing the World hyväntekeväisyysverkosto tarjoaa lukuisilla sosiaalisilla hankkeillaan apua ja tukea niille jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa yhteiskunnassa. Pelkästään Intiassa yksi lapsi kuolee aliravitsemukseen joka kolmaskymmenes sekunti. ETW jakaa vuosittain ruokaa yli 2 miljoonalle ihmiselle eri puolilla Intiaa. Suurin osa kehitysmaiden 140 miljoonasta orvosta lapsesta kärsii aliravitsemuksesta eikä saa koulutusta. Järjestön orpokodit Intiassa, Keniassa ja Haitissa tarjoavat mahdollisuuden uuteen elämään sadoille lapsille.

Kaikkiaan ETW jakaa taloudellista tukea 100 000 ihmiselle, jotka kamppailevat epätoivoisesti päivittäisen toimeentulonsa kanssa.

Naisten voimaannuttaminen

Kaksi kolmesta naisesta kehittyvissä maissa työskentelee alipalkattuna epävakaissa oloissa.

Embracing the World on antanut yli 100.000 työttömällä ja taloudellisesti haavoittuvassa tilanteessa olevalle naiselle mahdollisuuden taloudelliseen kehitykseen. Järjestön hankkeissa naisille on tarjottu ammattikoulutusta, yrityksen alkupääomaa, markkinointiapua sekä mikroluottoja hankkeisiin osallistuvilta pankeilta.

Tarjoamalla ammattikoulutusta, start up -rahoitusta, markkinointiapua ja mahdollisuutta mikrolainoihin ETW luo taloudellista tasa-arvoa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että taloudellisesti tasa-arvoisten mahdollisuuksien tarjoaminen naisille on tehokkaimpia keinoja vähentää köyhyyttä kokonaisissa yhteisöissä.

Kodit ja slummien kunnostus

Yksi kuudesta maailman ihmisestä elää ilman kunnollista suojaa.

Embracing the World rakentaa 125 000 taloa kodittomille eri puolilla Intiaa. Tähän mennessä yli 40 000 taloa on rakennettu yli 60 eri kohteessa. 170 miljoonaa intialaista elää tällä hetkellä slummeissa, joissa taudit rehottavat ja eliniän odote on alhainen. 1600 perhettä slummeista on sijoitettu siisteihin uusiin asuintaloihin.

Embracing the World ei rakenna vain taloja, vaan se pyrkii luomaan kokonaisia yhteisöjä, joihin kuuluvat kunnantalot, tiet, sähkö, kaivot, jätevesijärjestelmä ja puhdas juomavesi. Se myös tukee yhteisöä tarjoamalla ohjausta sekä lapsille että aikuisille, ja auttamalla aikuisia löytämään uusia työmahdollisuuksia ETW:n taloudellisen kehityksen hankkeissa.

Ympäristöhankkeet

Tiedemiehet arvioivat ilmakehässä olevan 200 miljardia tonnia liikaa hiilidioksidia.

Osana vuonna 2007 käynnistettyä Yhdistyneiden Kansakuntien Miljardin puun kampanjaa Embracing the World on istuttanut miljoona puuta maailmanlaajuisesti vuodesta 2001 lähtien. Yhden puun istuttaminen poistaa yhden tonnin hiilidioksidia vuodessa.

Ruohonjuuritasolla toimivan GreenFriends-ympäristöryhmämme kautta edistämme ympäristötietoisuutta ja luonnonsuojelua ympäri maailmaa auttaen yhteisöjä osallistumaan paikallisella tasolla uudelleenmetsittämiseen ja luonnonsuojeluun.

Lahjoituksellasi muutat maailmaa

Kauttamme voit osallistua Amman hyväntekeväisyyshankkeisiin tukemalla niitä taloudellisesti tai osallistumalla käytännön auttamistyöhön.

Jo 10 eurolla turvataan kuukausittainen maito 50 orpolapselle tai eläke 4 leskinaiselle. Yhden perusvarustellun talon rakentaminen asunnottomalle perheelle maksaa 1400 euroa.

Olipa lahjoituksesi pieni tai suuri se vie meitä lähemmäksi Amman unelmaa paremmasta maailmasta. Ole mukana antamassa ihmisille alku uuteen elämään!

Lahjoita jo tänään →